Nákupní košík je prázdný.

Úvodní stránka » Společnost » Prohlášení společnosti ke zjištěním d-Testu

 

Dne 23. 1. 2019 - SZPI ukončila svoje šetření s výsledkem, že jimi i námi odebrané a otestované vzorky zboží jsou v pořádku a splňují zákonem dané parametry.

Chceme poděkovat všech našim partnerům a zákazníkům za jejich dosavadní podporu. Bereme tuto zkušenost jako závazek pro další práci na rozvoji produktů značky Sam Mills.

 

21. 12. 2018 - Doplnění našeho předchozího vyjádření

Na základě nových skutečností a vývoje událostí v tomto týdnu doplňujeme naše vyjádření ze dne 19.12.2018 o následující fakta:

1. Uvedená šarže (05 02 2020) výrobku SamMills vřetena 500 g byla výrobcem kontrolně vyšetřena akreditovanou laboratoří ve Španělsku (akreditovanou metodou PEI2354 ELISA). Protokol tohoto vyšetření je uveden níže. Podle naměřených hodnot je výrobek v pořádku (naměřené množství lepku 5 mg/kg, stanovený limit je 20 mg/kg). Pro nás je to uklidnění, že jsme snad nezpůsobili někomu závažné zdravotní komplikace.

2. Okamžitě jsme nechali otestovat to zboží z našich skladových zásob, které aktuálně dodáváme na trh.

3. Od našeho partnera jsme získali vzorky výše inkriminovaného výrobku a šarže, které dáváme na paralelní vyšetření do akreditované laboratoře v ČR.

4. Přesto, že nezávislé zjištění spol. dTest nás nezavazuje k žádným opatřením, jejich výsledky jsme předali našim obchodním partnerům s žádostí o prozatímní stažení výrobků dané šarže z prodejen (pro případ, že je ještě mají), dokud nebudou známy výsledky kontrolních vyšetření.

5. Dne 20.12. proběhl v našem skladu odběr vzorků výrobků spol. SamMills kontrolními orgány SZPI. Laboratorní protokoly budou k dispozici během ledna 2019.

6. Na stránkách Společnosti pro bezlepkovou dietu byl zveřejněn k uvedenému článku dTestu následující komentář https://www.celiak.cz/testoviny-sammills

Test akreditované španělské laboratoře Vřetena šarže 5. 2. 2020

 

 

Vyjádření společnosti Baltaxia ke zjištěním časopisu dTest o nadlimitním množství lepku v námi distribuovaných těstovinách ze dne 17.12.2018:

Nastalá situace nás velmi mrzí. Od pondělního odpoledne se snažíme navázat kontakt s dTestem, který analýzu provedl a článek publikoval, abychom společným postupem dokázali předejít případným následkům na zdraví spotřebitelů, ale také abychom předešli panice, která může po publikování tohoto článku vzniknout. Mimo jiné bychom rádi zjistili, jaký test zvolili, protože akreditovaný test na lepek je označován jako test ELISA.

Danou výrobní šarži, stejně jako kteroukoliv jinou, kterou uvádíme na trh, můžeme podložit vnitřními testy výrobce podle metody ELISA. Vedle toho máme pravidelně zboží kontrolováno v akreditovaných laboratořích po celé Evropě a jsme pod kontrolou ČZPI. Výrobce dodává svoje výrobky na mnoho trhů světa, na nichž je zboží také pravidelně kontrolováno.

Distributorem výrobků značky SamMills na českém trhu jsme od roku 2008 a doposud jsme neměli jedinou stížnost na kvalitu nebo na výskyt lepku v našich výrobkách ani od spotřebitelů ani ze strany kontrolních orgánů. Stejně tak z celé EU nejsou stížnosti na kvalitu výrobků pod značkou SamMills.

Jsme přesvědčeni o tom, že naše výrobky jsou v pořádku. Zmíněný výrobek byl vyroben v únoru 2018, distribuován na trh byl během dubna a května 2018 a po přibližně 7 měsících již na trhu není, abychom provedli svoje vlastní dodatečné testy. Za celu tuto dobu, která uplynula od uvedení výrobku se zmíněnou šarží na trh, nemáme ani jedinou stížnost od spotřebitelů na jeho kvalitu nebo zdravotní závadnost.

Máme k dispozici laboratorní test z akreditované laboratoře ve Španělsku ke špagetám vyrobených ve stejný den (tedy s šarží 5.2.2020), z identické suroviny a na jedné ze dvou výrobních linek, z nichž jedna zpracovává dlouhé těstoviny (špagety) a druhá krátké (např. vřetena). Test zmíněné akreditované laboratoře, stejně jako interní testy výrobce, lepek neprokázaly, hodnoty byly menší než 5 a 3 mg/kg.

Přesto výrobce podrobí v co nejkratší době novému laboratornímu rozboru výrobky s uvedenou šarží, které drží u sebe ve skladu v rámci obecných pravidel pro umožnění zpětné kontroly kvality.

Závod SamMills na kukuřičné těstoviny nezpracovává žádné suroviny obsahující lepek a každá jejich výstupní šarže je kontrolována vlastní laboratoří a ke každé šarži dovezené do ČR dostáváme výsledky jejich vnitřních testů. Výrobce si jednou měsíčně zadává analýzu náhodně vybrané šarže u některé z akreditovaných laboratoří v Evropě (odsud výše zmíněný test). U nás jsou těstoviny testovány na lepek v rámci kontrol SZPI, výsledky letošní kontroly jsou negativní, tj. lepek nebyl detekován.

Jsme přesvědčeni o tom, že naše výrobky jsou zdraví nezávadné, přesto chceme co nejdříve provést zpětnou kontrolu výrobků, abychom mohli dát zákazníkům konkrétní instrukce, jak v této chvíli postupovat.

BALTAXIA a.s. dne 18. prosince 2018.

 

Dokumenty ke stažení:

Interní test výrobce Vřetena šarže 5. 2. 2020

Test akreditované španělské laboratoře Špagety šarže 5. 2. 2020

Test akreditované španělské laboratoře Penne šarže 20. 2. 2020

Test akreditované španělské laboratoře Vřetena šarže 28. 2. 2020

Dokumenty kontroly SPZI z 16.5.2018:

Protokol o kontrole a odběru vzorků

Výsledky Špagety šarže 12.3.2020

Výsledky Písmenka šarže 6.3.2020

Certifikace závodu Sam Mills:

BRC 2018

IFS 2018

ISO 9001

ISO 22000